Skorstensrenoveringar och kamininstallationer i Falun med omnejd

Renovering av skorsten

Vi är specialiserade på att renovera och täta skorstenar. Idag har många som bytt ut sin gamla oljepanna mot modernare och grönare uppvärmningslösningar. Eldning med olja bildar gaser som vid lägre temperaturer fäller ut svavelsyra och bryter ner kalken i murbruket i skorstenen. Detta kan leda till dåliga murfogar, kanalras och skiljetungsfel. 


Otäta rökkanaler åtgärdas genom tätning med keramisk massa eller med installation av rostfria syrafasta insatsrör. Dåliga/trasiga skorstenar kan i vissa fall repareras utan att muras om. Vi kan erbjuda ommurning samt slammar och putsar din skorsten vid behov. 


Nyinstallationer av skorsten och kamin

Vi installerar också olika typer av kaminer, skorstenar och spisinsatser.  


Braskaminer används främst för trivseleldning och är ett utmärkt komplement till ett annat värmesystem. 


Det är även en bra reservvärmekälla vid ett eventuellt strömavbrott.